Wettelijke kennisgeving

Winkelinformatie

Locatie:
50 Stanley Street, Central, Hong Kong Island, 999077, Hong Kong

E-mail: support@lisalily.com
Telefoon: +31 6 22238797
Bedrijfsnaam: Deutscher Fashion LTD
Bedrijfsnummer: 3271989

Openingstijden:

Maantag t/m vrijdag: 12:00 - 18:00
Zaterdag en zondag: 13:00 - 17:00

Geschatte reactietijd (30 minuten - 24 uur)

Rechtsgebied:

Deze wettelijke kennisgeving is onderworpen aan de wetten van zowel Nederland als België.

Afwijzing:

Nauwkeurigheid van de Informatie: Hoewel we ernaar streven om nauwkeurige informatie te verstrekken op onze website en andere platforms, kunnen we niet garanderen dat deze volledig, betrouwbaar of nauwkeurig is. Gebruikers erkennen dat ze onze informatie op eigen risico gebruiken.
Links naar Derden: Onze website kan links bevatten naar websites van derden. Lisa Lily keurt de inhoud, producten of diensten op deze sites niet goed, en gebruikers bezoeken deze links op eigen discretie.
Intellectueel Eigendom: Alle inhoud, handelsmerken, logo's en intellectueel eigendom getoond op onze website, behoren toe aan Lisa Lily, tenzij anders vermeld. Ongeoorloofd gebruik, reproductie of distributie van ons intellectueel eigendom is ten strengste verboden.
Aansprakelijkheidsbeperking: Lisa Lily is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, gevolg- of strafschade voortvloeiend uit het gebruik of de onmogelijkheid om onze website, producten of diensten te gebruiken.
Toepasselijk Recht en Jurisdictie: Alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de diensten of website van Lisa Lily vallen onder de wetten van Nederland en België. De rechtbanken van Nederland en België hebben exclusieve jurisdictie over dergelijke geschillen.
Wijzigingen in de Wettelijke Kennisgeving: Lisa Lily behoudt zich het recht voor om deze wettelijke kennisgeving op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken. Gebruikers worden aangemoedigd om deze kennisgeving periodiek te controleren op wijzigingen.
Voor verdere vragen over onze wettelijke kennisgeving kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met ons klantenserviceteam. Dank u voor het kiezen van Lisa Lily.